Supercritical Water Gasification of Lignocellulosic Biomass, Operational Aspects.

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cataldo De Blasio, Margareta Björklund-Sänkiaho
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 14th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
ISSN: 1847-7186

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 06:28