Combining Refinement and Signal-Temporal Logic for Biological Systems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Usman Sanwal, Umair Siddique
Förlagsort: Edinburgh, Scotland
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Intelligent Computer Mathematics
Volym: 10383
Artikelns första sida, sidnummer: 333
Artikelns sista sida, sidnummer: 339

Senast uppdaterad 2019-17-11 vid 05:09