Person-centered home-based rehabilitation for persons with Parkinson's disease: A scoping review

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heli Vaartio-Rajalin, Auvo Rauhala, Lisbeth Fagerström
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: International Journal of Nursing Studies
Volym: 99
eISSN: 1873-491X


Nyckelord

home rehabilitation

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 04:33