Aristocratic Townhouse as Urban Space: The Fersen Palace in Eighteenth-Century Stockholm

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Redaktörer: Elaine Chalus & Marjo Kaartinen
Förlagsort: London & New York
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Routledge
Moderpublikationens namn: Gendering Spaces in European Towns, 1500–1914
Artikelns första sida, sidnummer: 15
Artikelns sista sida, sidnummer: 31
ISBN: 978-0-415-71698-7
eISBN: 978-1-315-87168-4


Dokument


Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 02:30