Transformation im Inneren und nach Aussen. ICCJ-Jahreskonferenz 2019

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Förläggare: Forum für Welreligionen
Förlagsort: Wien
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Religionen unterwegs
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 32

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 06:27