Improvement of ethanol production from birch and spruce pretreated with 1-H-3-methylmorpholinium chloride

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mohammadi M., Shafiei M. Karimi K., Abdolmaleki A., Mikkola J.-P., Larsson C.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Electronic Journal of Biotechnology
Volym: 41
Artikelns första sida, sidnummer: 95
Artikelns sista sida, sidnummer: 99


Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 03:58