Highly selective Prins reaction over acid-modified halloysite nanotubes for synthesis of isopulegol-derived 2H-chromene compounds

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sidorenko A. Yu.; Kravtsova A. V.; Aho A.; Heinmaa I.; Wärnå, J.; Pazniak H.; Volcho K. P.; Salakhutdinov N. F.;Murzin D. Yu., Agabekov V. E.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Catalysis
Volym: 374
Artikelns första sida, sidnummer: 360
Artikelns sista sida, sidnummer: 377

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 05:13