Effect of the preparation of Pt-modified zeolite beta-bentonite extrudates on their catalytic behavior in n-hexane hydroisomerization

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vajglová Z., Kumar N., Peurla M., Hupa L., Semikin K., Sladkovskiy D. A., Murzin D. Yu.
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Industrial & Engineering Chemistry Research
Volym: 58
Nummer: 25
Artikelns första sida, sidnummer: 10875
Artikelns sista sida, sidnummer: 10885


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 08:10