Influence of the specific surface area and silver crystallite size of mesoporous Ag/SrTiO3 on the selectivity enhancement of ethylene oxide production

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Adhami S., Esfahanya M.N., Eränen K., Peurla M., Mäkilä E., Murzin D., Salmi T.,
Förläggare: DOI 10.1002/jctb.6182
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Chemical Technology and Biotechnology


Nyckelord

Chemical Reactions Engineering

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:33