Microreactor coating with Au/Al2O3 catalyst for gas-phase partial oxidation of ethanol: Physico-chemical characterization and evaluation of catalytic properties

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Behravesh E., Eränen K., Kumar N., Peltonen J., Peurla M., Aho A., Nurmi M., Toivakka M, Murzin D. Yu., Salmi T.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Chemical Engineering Journal
Volym: 378
Artikelns första sida, sidnummer: 122179


Nyckelord

Chemical Reactions Engineering

Senast uppdaterad 2019-11-11 vid 05:00