Kinetics and reactor modelling of fatty acid epoxidation in the presence of heterogeneous catalyst

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freites A., Tolvanen P., Wärnå J., Leveneur S., Salmi T.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Chemical Engineering Journal
Volym: 375
Artikelns första sida, sidnummer: 121936


Nyckelord

Chemical Reactions Engineering

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:35