Knowing Fatbergs. Waste as Matter, Monster and Mystery

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Blanka Henriksson, Ann-Helen Sund
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 49


Nyckelord

waste, monster, fatberg, musealisation

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 03:37