Mathematical Learning and its Difficulties: The Case of Nordic Countries

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Räsänen, Espen Daland, Tone Dalvang, Arne Engström, Johan Korhonen, Jónína Vala Kristinsdóttir, Lena Lindenskov, Bent Lindhardt, Edda Oskarsdottir, Elin Reikerås, Ulf Träff
Redaktörer: Annemarie Fritz, Vitor Geraldi Haase, Pekka Räsänen
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: International Handbook of Mathematical Learning Difficulties: From the Laboratory to the Classroom
Artikelns första sida, sidnummer: 107
Artikelns sista sida, sidnummer: 126
ISBN: 978-3-319-97147-6
eISBN: 978-3-319-97148-3


Nyckelord

mathematical learning difficulties (MLD)

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 05:31