α5β1 integrin recycling promotes Arp2/3-independent cancer cell invasion via the formin FHOD3.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nikki R. Paul, Jennifer L. Allen, Anna Chapman, Maria Morlan-Mairal, Egor Zindy, Guillaume Jacquemet, Laura Fernandez del Ama, Nermina Ferizovic, David M. Green, Jonathan D. Howe, Elisabeth Ehler, Adam Hurlstone, Patrick T. Caswell
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Cell Biology
Tidskriftsakronym: J Cell Biol
Volym: 210
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 1013
Artikelns sista sida, sidnummer: 1031
ISSN: 1540-8140


Abstrakt

Invasive migration in 3D extracellular matrix (ECM) is crucial to cancer metastasis, yet little is known of the molecular mechanisms that drive reorganization of the cytoskeleton as cancer cells disseminate in vivo. 2D Rac-driven lamellipodial migration is well understood, but how these features apply to 3D migration is not clear. We find that lamellipodia-like protrusions and retrograde actin flow are indeed observed in cells moving in 3D ECM. However, Rab-coupling protein (RCP)-driven endocytic recycling of α5β1 integrin enhances invasive migration of cancer cells into fibronectin-rich 3D ECM, driven by RhoA and filopodial spike-based protrusions, not lamellipodia. Furthermore, we show that actin spike protrusions are Arp2/3-independent. Dynamic actin spike assembly in cells invading in vitro and in vivo is regulated by Formin homology-2 domain containing 3 (FHOD3), which is activated by RhoA/ROCK, establishing a novel mechanism through which the RCP-α5β1 pathway reprograms the actin cytoskeleton to promote invasive migration and local invasion in vivo.

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:13