Molybdenum nitrides, carbodes and phosphides as highly efficient catalysts for the (hydro)deoxygenation reaction

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Akhmetzyanova U., Tisler Z., Sharkov N., Skuhrovcova L., Peliskova L., Kikhtyanin O., Mäki-Arvela P., Opanasenko M., Peurla M., Murzin D. Yu.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: ChemistrySelect
Volym: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 8453
Artikelns sista sida, sidnummer: 8459Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 04:56