Understanding the Spiritual Meaning of Jerusalem. A Religious Historical and Theological Overview

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato
Redaktörer: Antti Laato
Förlagsort: Leiden
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Brill
Moderpublikationens namn: Understanding the Spiritual Meaning of Jerusalem in Three Abrahamic Religions
Seriens namn: Studies on the Children of Abraham
Nummer i serien: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 40
ISBN: 978-90-04-40678-0
eISBN: 978-90-04-40685-8


Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 05:19