When reality strikes: Opinion changes among citizens and politicians during a deliberation on school closures

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Strandberg, Janne Berg
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: International Political Science Review
Volym: online first
eISSN: 1460-373X


Nyckelord

citizenship, Deliberation, experiment, opinion change, Politicians

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 03:29