Whom do Finns trust? In-group and out-group trust in Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Karv, Maria Bäck
Redaktörer: Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Samforsk
Moderpublikationens namn: Voting and Public Opinion in Finland : the parliamentary election of 2019
Artikelns första sida, sidnummer: 51
Artikelns sista sida, sidnummer: 56
ISBN: 978-952-12-3845-1
eISBN: 978-952-12-3846-8


Nyckelord

Political trust, Social capital, Trust

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 04:25