Luottamus Euroopan Unioniin

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Karv, Tapio Raunio
Redaktörer: Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Valtiovarainministeriö
Moderpublikationens namn: Poliittinen ja sosiaalinen luottamus : polut, trendit ja kuilut
Seriens namn: Valtiovarainministeriön julkaisuja
Nummer i serien: 2019:31
Artikelns första sida, sidnummer: 218
Artikelns sista sida, sidnummer: 238
ISBN: 978-952-367-013-6
eISBN: 978-952-367-012-9
ISSN: 1459-3394


Abstrakt

Luottamus
Euroopan unioniin (EU) on ollut koetuksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Luottamuspulan taustalla on globaali finanssikriisi ja sitä seurannut euron
kriisi. Viime vuosina puolestaan turvapaikanhakijoiden sijoittaminen sekä
Brexit ovat luoneet jännitteitä jäsenvaltioiden välille, herättäen samalla
vakavia kysymyksiä koko integraation tulevaisuudesta. Näiden kriisien myötä
luottamus unioniin ja sen instituutioihin on laskenut enemmistössä
jäsenvaltioita. Tässä luvussa analysoidaan laajoilla kyselyaineistoilla
kansalaisten luottamusta unioniin ja keskustellaan luottamuksesta EU:ta kohtaan
osana yleisempiä poliittisen luottamuksen kehitystrendejä. Luvussa vertaillaan
niin kaikkia unionin jäsenvaltioita, euroalueen maita kuin Pohjoismaita. Erityisesti
tarkastellaan suomalaisten luottamusta unioniin ja sitä selittäviä
tekijöitä.


Nyckelord

Euroopan unioni., Finland, European integration, Political trust

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 08:00