Tietääkö kansa? – Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Förläggare: Turun yliopisto
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2010
Antal sidor: 220
ISBN: 978-951-29-4218-3
eISBN: 978-951-29-4219-0

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:01