Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja vaikuttavuus

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jäske Maija, Rapeli Lauri
Förläggare: Turun kaupungin kaupunkitutkimusohjelma
Publiceringsår: 2018

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 02:53