Do Surveys Overestimate or Underestimate Socioeconomic Differences in Voter Turnout? Evidence from Administrative Registers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hannu Lahtinen, Pekka Martikainen, Mikko Mattila, Hanna Wass, Lauri Rapeli
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Public Opinion Quarterly
Volym: 83
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 363
Artikelns sista sida, sidnummer: 385
eISSN: 1537-5331


Dokument


Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 02:35