Do Surveys Overestimate or Underestimate Socioeconomic Differences in Voter Turnout? Evidence from Administrative Registers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lahtinen Hannu, Martikainen Pekka, Mattila Mikko, Wass Hanna, Rapeli Lauri
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Public Opinion Quarterly

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 04:14