How does health affect party identification ? - Evidence from German panel data

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Papageorgiou Achillefs, Mattila Mikko, Rapeli Lauri
Förläggare: Taylor and Francis
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Representation

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 03:17