Liturgies In a Plural Age: The Concept of Liturgy In the Works of William T Cavanaugh and James K A Smith

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Portin
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Studia liturgica
Volym: 49
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 122
Artikelns sista sida, sidnummer: 137


Nyckelord

James K A Smith, Secular liturgies, William T Cavanaugh

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 03:52