Risk factors for a decrease in high morale in very old people over a 5-year period: data from two Nordic countries

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Näsman, Johan Niklasson, Mikael Nygård, Birgitta Olofsson, Hugo Lövheim, Yngve Gustafson, Fredrica Nyqvist
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Journal of Ageing
Tidskriftsakronym: EJOA
eISSN: 1613-9380


Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 03:20