Att förhandla om tolkningar – ungdomars filmskapande tolkningsarbete av poesi

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Höglund
Redaktörer: Anna Nordenstam, Suzanne Parmenius-Swärd
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Natur och kultur
Moderpublikationens namn: Svensklärarföreningens årsskrift 2018. Digitalt
Seriens namn: Svensklärarserien
Nummer i serien: 241
Artikelns första sida, sidnummer: 194
Artikelns sista sida, sidnummer: 207
ISBN: 978-91-27-45738-6


Abstrakt

I diskussionen om svenskämnets litteraturundervisning får "nya" medier, multimodalitet och elevers (fritids)textvärldar allt större uppmärksamhet. Det är nästintill ofrånkomligt att diskutera en samtida litteraturundervisning utan att förhålla sig till ett bredare kulturellt och medialt sammanhang. En samtida textkultur, inklusive digital teknologi, möjliggör nya meningsskapande resurser för på vilka sätt elever skapar mening med litteratur vilket i sin tur innebär nya möjligheter för litteraturundervisningen. I artikeln är avsikten att diskutera didaktiska potentialer i en litteraturundervisning som använder estetiska bearbetningar och olika konstformer som meningsskapande resurs genom att ge exempel på hur bild- och filmskapande arbete kan användas som meningsskapande resurs i ungdomars möte med poesi.


Nyckelord

arts‐based methods, litteraturdidaktik, multimodalitet, poesididaktik

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 06:08