Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén, Saara Haapamäki, Bente E. Hagtvet, Hilde Hoflungsengen, Elisabeth Mellgren, Ann-Katrin Svensson, Maria Magnusson, Siv Björklund, Mindy Svenlin, Frøydis Hertzberg, Astrid Roe, Anna Slotte, Christina Olin-Scheller, Marie Tanner, Nikolaj Elf, Ellen Krogh, Charlotta Hilli, Katarina Rejman, Heidi Höglund, Kaisu Rättyä, Liisa Tainio, Satu Grünthal, Sara Routarinne, Henri Satokangas, Pirjo Hiidenmaa, Stefan Lundström, Anna Nordenstam, Mia Österlund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä, Anna-Lena Østern
Editors: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Place: Åbo
Publication year: 2019
Publisher: Åbo Akademis förlag
ISBN: 978-951-765-926-0
eISBN: 978-951-765-927-7


Abstract

Genom texter och världar är en antologi med vetenskapliga artiklar tillägnade professor Ria Heilä-Ylikallio vid Åbo Akademi på hennes sextioårsdag. Artiklarna i festskriften är skrivna av forskare från Finland, Sverige, Norge och Danmark. Festskriften lyfter fram fyra relevanta delområden av forskningsfältet svenska och litteratur med didaktisk inriktning. Den första ger inblickar i den finlandssvenska kontexten. I den andra och tredje avdelningen behandlas ett flertal aspekter på skrivande respektive litteratur och fiktion. I den avslutande delen tar artikelförfattarna sig an estetiska ingångar till ämnet.


Keywords

arts‐based methods, literacy, litteraturdidaktik, skrivpedagogik, ämnesdidaktik


Documents


Last updated on 2019-15-11 at 04:14