Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Editors: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Place: Åbo
Publication year: 2019
Publisher: Åbo Akademis förlag
ISBN: 978-951-765-926-0
eISBN: 978-951-765-927-7


Abstract

Genom texter och världar är en antologi med vetenskapliga artiklar tillägnade professor Ria Heilä-Ylikallio vid Åbo Akademi på hennes sextioårsdag. Artiklarna i festskriften är skrivna av forskare från Finland, Sverige, Norge och Danmark. Festskriften lyfter fram fyra relevanta delområden av forskningsfältet svenska och litteratur med didaktisk inriktning. Den första ger inblickar i den finlandssvenska kontexten. I den andra och tredje avdelningen behandlas ett flertal aspekter på skrivande respektive litteratur och fiktion. I den avslutande delen tar artikelförfattarna sig an estetiska ingångar till ämnet.


Keywords

arts‐based methods, literacy, litteraturdidaktik, skrivpedagogik, ämnesdidaktik


Documents


Last updated on 2020-28-09 at 03:25