The New Jerusalem in Tertullian

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Redaktörer: Antti Laato
Förlagsort: Leiden
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Brill
Moderpublikationens namn: Understanding the Spiritual Meaning of Jerusalem in Three Abrahamitic Religions
Seriens namn: Studies on the Children of Abraham
Nummer i serien: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 134
ISBN: 978-90-04-40685-8


Nyckelord

Jerusalem

Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 05:47