Fighting misperceptions and doubting journalists' objectivity: A review of fact checking literature.

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nieminen Sakari, Rapeli Lauri
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Political Studies Review
Volym: 17
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 296
Artikelns sista sida, sidnummer: 309

Senast uppdaterad 2019-14-10 vid 04:43