Utveckling i webbdiskussion: en jämförelse av kontext, funktion och form i diskussionsforum om diabetes 2001 och 2006

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Collin Lotta
Redaktörer: Jan Lindström, Pirjo Kukkonen, Camilla Lindholm, Åsa Mickwitz
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Nordica Helsingiensia
Moderpublikationens namn: Svenskan i Finland 10
Seriens namn: Svenskan i Finland
Nummer i serien: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 43
Artikelns sista sida, sidnummer: 54
ISBN: 978-952-10-4634-6
ISSN: 1795-4428

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 08:37