Hur beskrivs Åbo Akademis verksamhet 1977 respektive 2007? En jämförande diskursanalys

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lotta Collin
Redaktörer: Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen
Artikelns första sida, sidnummer: 22
Artikelns sista sida, sidnummer: 31
ISBN: 978-951-765-410-4
eISBN: 978-951-765-411-1

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 04:20