Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tom Carlson, Elisa Kannasto, Kim Backström
Redaktörer: Edoardo Novelli, Bengt Johansson
Förläggare: Public Opinion Monitoring Unit, Directorate General for Communication European Parliament.
Förlagsort: Brussels
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Publication Office of the European Union
Moderpublikationens namn: 2019 European elections campaign : Images, topics, media in the 28 Member States
Artikelns första sida, sidnummer: 102
Artikelns sista sida, sidnummer: 108
ISBN: 978-92-846-4984-6
eISBN: 978-92-846-4985-3


Nyckelord

ADVERTISING campaigns, European elections, POLITICAL campaigns, POLITICAL parties, SOCIAL media

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 04:34