Horses, Vipers, Cats, and Sharp Tools: The agency of hidden charms in the Finnish non-mechanistic worldview

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hukantaival S
Redaktörer: Billingsley J, Harte J, Hoggard B
Förläggare: Northern Earth Books
Förlagsort: Hebden Bridge
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Hidden Charms 2. Exploring the Magical Protection of Buildings. Transactions of the conference 2018
Artikelns första sida, sidnummer: 77
Artikelns sista sida, sidnummer: 85
ISBN: 978-0-948635-12-0

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:58