Establishing the explainable in Finnish-as-a-foreign-language classroom interaction: Student-initiated explanation sequences

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saija Merke
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Learning, Culture and Social Interaction
Volym: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 15


Nyckelord

explanations, language learning, Social interaction

Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 03:29