Exprimer et gérer des désaccords à l'aide de relation contrastives en cours de langue: La question causale et l'interrogation totale adversative

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saija Merke
Förläggare: Université de Montpellier
Förlagsort: Montpellier
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Cahiers de Praxématique
Volym: 67
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 17

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 09:10