Informationssökningsguide

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Helena Andersson, Claes Dahlqvist
Redaktörer: Christel Persson
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Studentlitteratur
Moderpublikationens namn: Människa och miljö - med praktisk vägledning för projekt
Artikelns första sida, sidnummer: 317
Artikelns sista sida, sidnummer: 344
ISBN: 978-91-44-12173-4


Nyckelord

Information literacy, Information literacy instruction, information seeking, information seeking behaviour

Senast uppdaterad 2019-23-10 vid 04:49