Läraktiviteter för informationskompetens: främjande av kunskaper, färdigheter eller värderingsförmågor?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Dahlqvist
Förläggare: Kristianstad University Press
Förlagsort: Kristianstad university
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Högskolepedagogisk debatt
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 46


Nyckelord

information literacy, information seeking behaviour

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 04:41