Recycling of Industrial Metals and Materials: Trends in Recent Research—Part I

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dirk E. Verhulst, Fiseha Tesfaye, Mark E. Schlesinger
Förläggare: Springer US
Förlagsort: US
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society
Volym: 71
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 3164
Artikelns sista sida, sidnummer: 3165
eISSN: 1543-1851


Nyckelord

Circular Economy, Hydrometallurgy, Metallurgical Thermodynamics, Pyrometallurgy

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:01