Språk och interaktion 4

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henricson Sofie, Lindström Jan, Jansson Gunilla, Due Brian, Hagren Idevall, Karin, Grahn Inga-Lill, Engdahl Elisabet, Linell Per, Landqvist Mats, Karlsson Anna-Malin
Redaktörer: Henricson Sofie, Lindström Jan
Publiceringsår: 2019
Förläggare: University of Helsinki
Seriens namn: Språk och interaktion
Nummer i serien: 4
ISSN: 2242-2277

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 02:51