Språk och interaktion 4

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sofie Henricson, Jan Lindström
Editors: Sofie Henricson, Jan Lindström
Publication year: 2019
Publisher: Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
Title of series: Nordica Helsingiensia
Number in series: 56
ISSN: 2242-2277

Last updated on 2020-04-06 at 03:55