Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nelson Marie, Henricson Sofie
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Puhe ja kieli
Volym: 2019
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 45
Artikelns sista sida, sidnummer: 68
eISSN: 1458-3410


Abstrakt

denna studie undersöker vi vilka kognitionsverb sverigesvenska och
finlandssvenska studenter och handledare använder i akademiska
handledningssamtal och i vilken omfattning de olika verben används.
Materialet består av svenskspråkiga ämnes- och språkhandledningssamtal
som spelats in vid universitet och högskolor i Sverige och i Finland.
Resultatet av den kvantitativa och kontrastiva analysen visar att antalet och
andelen kognitionsverb är högre i det sverigesvenska materialet. I båda
materialsamlingarna använder handledarna fler kognitionsverb än studenterna.
De finlandssvenska studenterna bidrar dock med fler kognitionsverb än de
sverigesvenska studenterna. I analysen noteras vissa nyansskillnader vad gäller
vilka semantiska fält som betonas och förekomsten av specifika kognitionsverb.


Dokument


Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:58