Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Nelson Marie, Henricson Sofie
Publication year: 2019
Journal: Puhe ja kieli
Volume number: 2019
Issue number: 1
Start page: 45
End page: 68
eISSN: 1458-3410


Abstract

denna studie undersöker vi vilka kognitionsverb sverigesvenska och
finlandssvenska studenter och handledare använder i akademiska
handledningssamtal och i vilken omfattning de olika verben används.
Materialet består av svenskspråkiga ämnes- och språkhandledningssamtal
som spelats in vid universitet och högskolor i Sverige och i Finland.
Resultatet av den kvantitativa och kontrastiva analysen visar att antalet och
andelen kognitionsverb är högre i det sverigesvenska materialet. I båda
materialsamlingarna använder handledarna fler kognitionsverb än studenterna.
De finlandssvenska studenterna bidrar dock med fler kognitionsverb än de
sverigesvenska studenterna. I analysen noteras vissa nyansskillnader vad gäller
vilka semantiska fält som betonas och förekomsten av specifika kognitionsverb.


Documents


Last updated on 2020-11-07 at 04:45