En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer: Två forskningsansatser inom Open Access

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Laakso, Yrsa Neuman
Förläggare: Thales
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Filosofisk Tidskrift
Nummer: 2


Abstrakt

Det finns goda
möjligheter att undersöka olika open access-relevanta aspekter av filosofernas
publikationskultur. Ett sätt är att, som Laakso & Polonioli (2018) gjort om
etikforskare, samla bibliometrisk information på olika sätt och sammanställa
den för att få en bild av läget. Ett annat sätt, som Neuman & Laakso (2017)
tillämpat, är att genom enkäter ta reda på dels vilka värderingar forskarna har
när det gäller publikationskanaler och –former, dels hur insatta de är i den
stora förändring som är på gång men också hur den kontext de arbetar inom ser
ut, t.ex. hur bra utbudet på kvalitativa open access-tidskrifter egentligen är och
hur bra pejl forskarna har på det.


I den här texten
vill vi försöka ge en bild av läget inom filosofin utgående från dessa
forskningsinsatser, i ljuset av tanken att
målet med forskningsartiklar och andra texter är att nå ut: hur bra klarar
filosoferna sig och vad borde de göra bättre, förutsatt att open access är ett
giltigt krav på i stort sett all forskningspublicering?


Nyckelord

Academic publishing, Open Access, Philosophy, Scholarly communication


Dokument


Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 07:52