Inhibition activity of compounds and bacteriophages against Flavobacterium psychrophilum biofilms in vitro

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Papadopoulou, Inger Dalsgaard, Tom Wiklund
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Aquatic Animal Health
eISSN: 0899-7659

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 02:55