Nicholas of Cusa on the self and self-consciousness

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Walter Andreas Euler, Ylva Gustafsson, Iris Wikström
Redaktörer: Walter Andreas Euler, Ylva Gustafsson, Iris Wikström
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Åbo Akademi University Press
ISBN: 978-951-765-518-7

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:18