Aktör eller handelsvara?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nina Nyman
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Sukupuolentutkimus
Volym: 26
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 59

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 02:44