Modelling of homogeneously catalyzed hemicelluloses hydrolysis in a laminar-flow reactor

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Perez Nebrera A., Russo V., Di Serio M., Salmi T., Grenman H.,
Förlagsort: , Chemical Engineering Science, 195 (2019) 758-766
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Chemical Engineering Science
Volym: 195
Artikelns första sida, sidnummer: 758
Artikelns sista sida, sidnummer: 766

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 03:34