Experimental studies and kinetic regularities of isobutane dehydrogenation over Ga2O3/Al2O3

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matveyeva A., Omarov S., Sladkovskie D. A., Murzin D. Yu.
Förlagsort: , The Chemical Engineering Journal, 372 (2019) 1194-1204
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Chemical Engineering Journal
Volym: 372
Artikelns första sida, sidnummer: 1194
Artikelns sista sida, sidnummer: 1204

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 03:26